Red de centros

ImprimirCorreo-e

Programa de Prevención e Tratamento do Tabaquismo

 

- O Programa de Prevención e Tratamento do Tabaquismo ocúpase de: informar, axudar, asesorar e tratar os fumadores que decidiron voluntariamente e están dispostos xa a deixar de fumar. Tamén a mellorar a saúde dos traballadores e a súa calidade de vida porque o tabaquismo é o maior problema sanitario do mundo, e constitúe a causa de múltiples tipos de cancro, complicacións do embarazo, enfermidades cardiovasculares, enfermidade pulmonar obstrutiva crónica e outros problemas de saúde.

- É moi difícil abandonar este hábito cando está moi arraigado no individuo se non se conta coa axuda de profesionais sanitarios.

Para coñecer máis sobre este programa, pode descargar o folleto informativo: 


DESCARGAR
FOLLETO INFORMATIVO
joomla template