Imprimeix

Campanya de prevenció de la MPOC

 

- La MPOC és un procés caracteritzat per l'obstrucció crònica al flux respiratori, amb reducció dels fluxos expiratoris màxims i de la capacitat de buidatge pulmonar.

- L'aparició de la MPOC està estretament lligada a l'hàbit de fumar, per tant, és una malaltia evitable.

- La Campanya de Prevenció de la MPOC consisteix a detectar la presència d'obstrucció al flux respiratori. Es realitza mitjançant l'Espirometria a tots els treballadors en risc, dins del Programa de Vigilància de la Salut de la Societat de Prevenció d'Ibermutuamur.

- Els treballadors avaluats són classificats segons els graus de gravetat establerts per la GOLD 2006 i que utilitza els valors obtinguts en l'espirometria: FEV1 i l'índex de Tiffenau (FEV1/FVC).

- L'objectiu d'aquest programa és detectar aquells individus en risc o afectats per aquest trastorn i fer les recomanacions corresponents per a la reducció dels Factors de Risc.


DESCARREGAR
BUTLLETÍ INFORMATIU