Red de centros

Inicio Formació Formació bonificada

ImprimeixCorreu electrònic

Formació bonificada

La formació en prevenció és un pilar bàsic per assolir una autèntica cultura preventiva en les empreses i millorar el clima de treball.

Els cursos impartits per
 SOCIETAT DE PREVENCIÓ D'IBERMUTUAMUR  poden finançar se a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació,per la qual cosa pot bonificar aquest cost en la quota abonada a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

La
SOCIETAT DE PREVENCIÓ D'IBERMUTUAMUR està acreditada com a entitat organitzadora davant la Fundació Tripartita, li realitza tots els tràmits necessaris perquè es pugui acollir a aquestes bonificacions.

La subvenció de la
Fundació Tripartita és anual i no acumulable de manera que l'import que no s'esgoti en formació realitzada durant l'exercici vigent es perdrà i l'empresa disposarà automàticament d'un nou crèdit al començar l'any.

¡APROFITI I AL SEU CRÈDIT FORMATIU!


DESCARGAR
FICHA DE INSCRIPCCIÓN
joomla template